Projekt sanacije
Sanacijom odlagališta osigurava se:

 

 • - zaštita podzemnih i površinskih voda,
 • - zaštita tla, kvalitete zraka i ljudskog zdravlja,
 • - zaštita životinjskog i biljnog svijeta od negativnih utjecaja odloženog otpada,
 • - smanjenje rizika od pojave nesreća,
 • - poboljšanje uvjeta za uzgoj poljoprivrednih kultura u neposrednoj okolici odlagališta,
 • - povećanje krajobrazne vrijednosti područja.

 

Planirane aktivnosti:

 

Tehničko rješenje sanacije odlagališta „Nemetin“ predviđa izgradnju sljedećih dijelova odlagališta:

 • - Tijelo saniranog odlagališta
 • - Sustav za otplinjavanje
 • - Sustav za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda
 • - Interne prometne površine
 • - Izvedba obodnog napisa
 • - Krajobrazno uređenje odlagališta

Razdoblje provedbe Projekta


Razdoblje provedbe Projekta je od 15.11.2018. do dana završetka svih projektnih aktivnosti, odnosno do 31.12.2020. godine.


Ukupna vrijednost projekta i EU udio u financiranju projekta


Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 37.873.964,05 kn, od čega se ukupno prihvatljivi izdaci procjenjuju 35.292.714,05 kn.

Bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 85% ukupno prihvatljivih izdataka

Sanacija odlagališta otpada ''Nemetin'' provoditi će se putem tri ugovora:

 • 1. Ugovor o radovima,
 • 2. Ugovor o nadzoru,
 • 3. Ugovor o tehničkoj pomoći i promidžbi.


Izvođenje radova: Eurco d.d
Usluge nadzora radova: IDT-inženjering d.o.o. i INSTITUT IGH d.d.
Usluga upravljanja projektom gradnje, tehničke pomoći i promidžbe projekta: Exstructa d.o.o. i PANGEO Projekt d.o.o.


Poveznice


Više informacija o EU fondovima možete pronaći na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. na stranici Operativnog programa https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/.

Slike planiranog stanja
Krajobraz
Otplinjavanje
Poprečni presjek
Poprečni presjek - nasip
Slojevi

GRAD OSIJEK

Copyright 2022 | Grad Osijek